Välkommen till utbildningen Samverkansreglerna

- Trygg samverkan med life sciencebranschen

Samverkansreglerna berör hela hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin och är överenskomna mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. De beskriver hur medarbetare och chefer kan samverka och interagera på ett förtroendefullt sätt.

Som anställd i offentligt finansierad hälso- och sjukvård ska du tillämpa samverkansreglerna oavsett om det företag du har kontakt med är medlem i någon av dessa branschorganisationer eller inte.

Den här e-utbildningen syftar till att du ska känna dig trygg med att samverka med företag i sektorn, oavsett vilken samverkan som avses, och att samverkan sker så att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården inte riskerar att skadas.

Samverkansreglerna på 5 minuter

1.1 Samverkansreglerna på 5 minuter

Målgrupp
För alla
Bärande principer

2.1 Bärande principer

Målgrupp
För alla
Regler för samverkan

2.2 Regler för samverkan

Målgrupp
För alla
Samverkanssituationer

3.1 Samverkanssituationer

Målgrupp
Sakkunniga med informationsansvar

Information

Kunskapsmål
Målet med e-utbildningen är att du ska
 • få tillräcklig förståelse och information om samverkansreglerna och dess intentioner utifrån dina egna behov
 • veta var du söker mer information och stöd.
Målgrupper
E-utbildningen vänder sig till följande målgrupper inom hälso- och sjukvården;
 • Medarbetare och chefer i hälso-och sjukvården som vill ta del av aktiviteter arrangerade av eller i samarbete med företag i sektorn.
 • Sakkunniga med informationsansvar, d.v.s de som behöver känna till mer om samverkansreglerna och därmed ska kunna utgöra internt stöd. Det kan t.ex. vara verksamhetschefer eller personer med uppdrag att hantera företagskontakter eller utbildningsfrågor.
Avsnitt
E-utbildningen är indelad i fyra avsnitt.
 • Introduktionen och basutbildningens två avsnitt ger dig en grundläggande kunskap om samverkansreglerna.
 • Vill du veta mer kan du sedan välja att gå fördjupningsavsnittet, där du får lära dig mer om vissa specifika samverkanssituationer.
Användning

Det går bra att zooma i utbildningen genom att

 1. trycka Z på ditt tangentbord
 2. använd sedan webbläsarens zoom-funktion
  • för att minska/öka zoom på PC: ctrl och - eller +
  • för att minska/öka zoom på Mac: cmd (Kringla) och - eller +

Ladda ner en textversion av utbildningen här.

Stödmaterial

Utbildningshandledning (PDF) - Stöd till dig som chef eller utbildningsledare med att förbereda och genomföra e-utbildningen tillsammans med din arbetsgrupp.

Kommunikationsmaterial

Underlag till dig som ska kommunicera och informera om utbildningen i dina verksamheter.